Month: January 2019

ตัองระวังถ้าผู้สูงอายุมีอาการเหล่านี้ขณะที่ออกกำลังกาย

ตัองระวังถ้าผู้สูงอายุมีอาการเหล่านี้ขณะที่ออกกำลังกาย

ในการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ดี สามารถที่จะทำได้ทุกเพศ ทุกวัย บางคนอาจจะมองว่าผู้สูงอายุไม่ควรที่จะออกกำลังกาย หรือว่าใช้ร่างกายหนักๆ หรือเปล่า ? ขอบอกเลยว่า ไม่จริง เพียงแต่จะต้องเลือกกิจกรรมหรือว่ากีฬาที่มีความเหมาะสมกับช่วงอายุของเขาเท่านั้นเอง ผู้สูงอายุควรที่จะเคลื่อนไหว ออกแรง หรือว่าออกกำลังกายในระดับกลาง ที่ทำให้หายใจเร็วขึ้น แต่ว่าไม่จำเป็นที่จะถึงขั้นหอบ โดยให้สะสมให้ได้อย่างน้อยวันละ 30 นาทีเป็นอย่างต่ำ โดยให้ทำสัปดาห์ละ 5 วัน อาจจะเป็นการออกกำลังกายแบบรอบเดียวรวด 30 นาที หรือว่าแบ่งเป็นช่วง ช่วงละ 10-15 นาที ซึ่งถ้าเป็นการออกกำลังกายเบา เช่น… Read more »