คนเป็นไมเกรนจะต้องรู้ วิธีสำหรับป้องกันและรักษาไม่ให้เกิดไมเกรนกำเริบ

      Comments Off on คนเป็นไมเกรนจะต้องรู้ วิธีสำหรับป้องกันและรักษาไม่ให้เกิดไมเกรนกำเริบ

คนเป็นไมเกรนจะต้องรู้ วิธีสำหรับป้องกันและรักษาไม่ให้เกิดไมเกรนกำเริบ

ไมเกรน เป็นอาการปวดหัวที่สามารถพบได้บ่อย โดยผู้จะมักเป็นไมเกรนอยู่ที่ 18 เปอร์เซ็น และผู้ชายอยู่ที่ 6 และเด็กอยู่ที่ 4 เปอร์เซ็น เมื่ออาการปวดหัวไมเกรนกำเริบ มักจะมีการปวดศรีษะร่วมกับอาการอาการในทางระบบประสาท อาการทางเดินอาหาร และอาการทางระบบประสาทอัตโนมัติ โดยที่ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะรู้ว่าเป็นไมเกรนก่อนอายุ 30 ปี

ไมเกรนเป็นเหมือนกับความผิดปกติในกลุ่มของโรคที่มีปัจจัยทางพันธุกรรมร่วมอยู่ด้วย โดยจะมีอาการเกี่ยวกับทางเดินระบบประสาทก่อนที่จะมีอาการปวดหัวไมเกรน แต่เดิมเชื่อว่าเกิดจากการที่หลอดเลือดในสมองมีการหกตัวขึ้น หลังจากนั้นร่างกายจะมีการตอบสนองเพื่อทำให้หลอดเลือดขยายตัว นี่แหละที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการปวดหัว

อาการข้างเคียงของไมเกรน

มักจะมีอาการปวดหัวข้างเดียว โดยจะเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว โดยมีอาการปวดหัวตื้อๆ ระดับความปวดมาก จนถึง รุนแรง และมักจะเป็นมากขึ้นเมื่อมีการเคลื่อนไหวร่างกาย และยังมีระยะเวลาที่ปวดนานถึง 4-72 ชั่วโมงเลยทีเดียว โดยที่พบในผู้ใหญ่จะเฉลี่ยนอยู่ที่ 2-48 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังพบอาการข้างเคียงอย่างการการเบื่ออาหาร รวมไปถึงการคลื่นไส้อาเจียน ผู้ป่วยบางคนที่ไวต่อสิ่งเร้า จะสามารถเกิดอาการแบบนี้ด้วยเช่นกัน ดังนั้นผู้ป่วยไมเกรนส่วนใหญ่มักจะอยู่ในที่มืดและเงียบ เพราะว่าจะทำให้อาการปวดศรีษะดีขึ้น

การรักษาอาการไมเกรน

แพทย์จะวินิจฉัยและวางแผนการรักษาโดยจะพิจารณาจากอาการและความเจ็บป่วยอื่นๆ ที่ผู้ป่วยเป็นอยู่ ซึ่งในสภาวะที่ผู้ป่วยไมเกรนมักจะเป็น ได้แก่ Storke โรคลมชัก และความปกติทางด้านจิตใจ เช่น ภาวะโรคซึมเศร้า อารมณ์คลั่ง และ Panic นอกจากนั้นยังสามารถพบความผิดปกติทางระบบย่อยอาหาร เช่น ท้องเสีย จากภาวะซึมเศร้า ร่วมด้วย